הפעילויות הקרובות

הפעילויות הקרובות
01.07.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים

01.07.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים - ההרשמה נסגרה

מרכז כנסים "יפה - לי" - שד' רוקח 80, ת"א
שעות : 14:00 - 09:00

15.07.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים

15.07.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים - סדנת הדגל

מרכז כנסים "יפה - לי" - שד' רוקח 80, ת"א
שעות : 14:00 - 09:00

29.07.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים

29.07.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים - ההרשמה נסגרה

מרכז כנסים "יפה - לי" - שד' רוקח 80, ת"א
שעות : 14:00 - 09:00

05.08.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים

05.08.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים - סדנת הדגל

מרכז כנסים "יפה - לי" - שד' רוקח 80, ת"א
שעות : 14:00 - 09:00

26.08.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים

26.08.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים - סדנת הדגל

מרכז כנסים "יפה - לי" - שד' רוקח 80, ת"א
שעות : 14:00 - 09:00

16.09.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים

16.09.11 | יום ו' | סדנת צילום למטיילים - סדנת הדגל

מרכז כנסים "יפה - לי" - שד' רוקח 80, ת"א
שעות : 14:00 - 09:00